Zpěvák (nazpívání vlastního CD)
Zpěvák (nazpívání vlastního CD)

Nazpívejte si vlastní CD. Staňte se zpěvákem, i když jen na pár hodin

Zpěváci v historii neplnili funkci uměleckou, tak jako v dnešní době, ale plnili funkci zábavní. O prvních zpěvácích, kterým se kdysi říkalo aiodos, jsou zmínky již z antického Řecka. Zpěváci, jak již bylo řečeno, neplnili funkci uměleckou, ale spíše zábavní a informativní. Díky nim se dostávaly mezi lidi různé zprávy, které se kde udály, a tímto zpsobem byla také šiřena kultura. V mnoha písních také vyprávěli skutečné příběhy, které se staly obyčejným i neobyčejným lidem.

Dnes již zpěvák plní zcela funkci uměleckou. Ten, kdo neumí zpívat, by se neměl na podiu objevit. Zpěvák při zpívání používá svého hlasu za doprovodu hudby. Někdy však nemusí být doprovázen melodií, ale různými doprovodnými zvuky apod. Také neplatí, že zpěvák musí zpívat text.

V dnešní době existuje mnoho soutěží a pořadů, které nás informují o nových zpěvácích a zpěvačkách. Oblíbenost zpěváků a zpěvaček se projevuje v umístění různých hudebních žebříčků a anketách. Od roku 1971 existuje v České republice pořad s názvem Zlatý slavík, který odměňuje nejlepší zpěváky a zpěvačky v jednotlivých skupinách. V neposlední řadě se na českých televizích objevila soutěž s názvem Česko hledá SuperStar.

Pokud i vy patříte mezi skupinu lidí, kterým byl  nadělen krásný hlas, využijte toho a nazpívejte si vlastní CD. 

bezmocnost
pocit moci
mrazení
štěstí
zábavnost
nadšení
strach
vzrušení
nespoutanost
radost
časově náročné
náročné psychicky
adrenalin
relaxace
náročné fyzicky
sebepoznání
vědomosti
dovednosti
zručnost
rozhled
zkušenosti
pro páry
pro dospělé
pro děti
pro muže
pro ženy
pro seniory
zábavnost
59%
nadšení
75%
strach
37%
náročné psychicky
74%
náročné fyzicky
8%
zkušenosti
79%
pro dospělé
100%
pro děti
90%
časově náročné
67%

Dita Horochovská
časově náročné 67%
zábavnost 59%
nadšení 75%
strach 37%
náročné psychicky 74%
náročné fyzicky 8%
zkušenosti 79%
pro dospělé 100%
pro děti 90%

V každé kultuře existuje určitá forma terapeutické masáže; popisy mnoha metod, které jsou používány dodnes, známe z nejstarších zapsaných lékařských textů. Čínský rukopis z roku 2700 před naším letopočtem doporučuje každé ráno provádět automasáž „proti nachlazení.